FANDOM


ადოპთითა ქაჲ ფროკლამითა დე რეზოლუციო 217 A (III) დე ლა ჯენერალა ასემბლეო, 10ან დე დეცემბრო 1948.

ანთაჳყონსიდეროჲ Edit

ფრო თიო, ქე აგნოსკო დე ლა ესენცა დიგნო ქაჲ დე ლა ეგალაჲ ქაჲ ნეჶორდონებლაჲ რაჲტოჲ დე ჩიჳჲ მემბროჲ დე ლა ჰომარა ჶამილიო ესთას ლა ჶუნდამენტო დე ლიბერო, ჲუსტო ქაჲ ფაწო ენ ლა მონდო,

ფრო თიო, ქე მალაგნოსკო ქაჲ მალესთიმო დე ლა ჰომაჲ რაჲტოჲ რეზულთიგის ბარბარაჲნ აღოჲნ, ქიჳჲ ჶორთე ოჶენდის ლა კონსციენწონ დე ლა ჰომარო, ქაჲ ქე ლა ეჶექთივიჯო დე თია მონდო, ენ ქიუ ლა ჰომოჲ ჯუოს ლიბერეწონ დე ფაროლო ქაჲ დე ქრედო ქაჲ ლიბერიჯონ ელ თიმო ქაჲ ბეზონო, ესთას ფროკლამითა ქიელ ლა ფლეჲ ალთა ასფირო დე ორდინარაჲ ჰომოჲ,

ფრო თიო, ქე ნეფრე ნეცესას, სე ლა ჰომოჲ ნე ესტუ დევიგითაჲ, სენ ალია ელექთებლა ვოჲო, რიბელი კონთრაჳ თირანისმო ქაჲ სუბფრემო, ქე ლა ჰომაჲ რაჲტოჲ ესტუ ფროთექთათაჲ დე ლა ლეჯო,

ფრო თიო, ქე ნეფრე ნეცესას ევოლუიგი ამიჴაჲნ რილატოჲნ ინთერ ლა ნაციოჲ,

ფრო თიო, ქე ლა პოპოლოჲ დე უნუიჯინთაჲ ნაციოჲ ენ ლა ჩარტო რეასერთის სიან ჶირმან ქრედონ ჲე ლა ჶუნდამენთაჲ ჰომაჲ რაჲტოჲ, ჲე ლა დიგნო ქაჲ ვალორო დე ლა ჰომა ფერსონეწო ქაჲ ჲე ლა ეგალაჲ რაჲტოჲ დე ვიროჲ ქაჲ ვირინოჲ, ქაჲ ჶირმე დეციდის ანთაჳენიგი სოციან ფროღრესონ ქაჲ ფლი ალთნიველან ვივონ ენ ფლი გრანდა ლიბერეწო,

ფრო თიო, ქე ლა შთატოჲ-მემბროჲ სინ დევიგის ათიჺგი, ენ კუნლაბორო კუნ უნუიჯინთაჲ ნაციოჲ, ლა ანთაჳენიღონ დე უნივერსალა რესფექტო ალ ქაჲ ობსერვადო დე ლა ჰომაჲ რაჲტოჲ ქაჲ ჶუნდამენთაჲ ლიბერეწოჲ,

ფრო თიო, ქე კომუნა კომფრენო ფრი თიჳჲ ჩი რაჲტოჲ ქაჲ ლიბერეწოჲ ესთას ესენცე გრავა პორ ფლენა რეალიღო დე თიუ სინდევიღო,

თიალ, ნუნ,

ლა ჯენერალა ასემბლეო,

ფროკლამას თიუნ ჩი უნივერსალან დექლარაციონ დე ჰომაჲ რაჲტოჲ ქიელ კომუნან ცელონ დე ათიჺღო ფორ ჩიჳჲ პოპოლოჲ ქაჲ ჩიჳჲ ნაციოჲ, პორ თიო, ქე ჩიუ ინდივიდუო ქაჲ ჩიუ ორგანო დე ლა სოციო, კონსთანთე ათენთანთე ჩი თიუნ დექლარაციონ, ფერ ინსთრუადო ქაჲ ედუქადო სთრებუ ალ რესფექთიღო დე თიუჲ ჩი რაჲტოჲ ქაჲ ლიბერეწოჲ, ქაჲ ფერ ლაჳღრადაჲ ფაშოჲ ნაციაჲ ქაჲ ინთერნაციაჲ ცერთიღუ ილიან უნივერსალან ქაჲ ეჶექთივან აგნოსკონ ქაჲ ობსერვადონ, სამე თიელ ინთერ ლა პოპოლოჲ დე ლა შთატოჲ-მემბროჲ მემ, ქიელ ინთერ ლა პოპოლოჲ დე თერიტორიოჲ სუბ ილია ჲურისდიქციო.

ართიკოლო 1 Edit

ჩიჳჲ ჰომოჲ ესთას დენასქე ლიბერაჲ ქაჲ ეგალაჲ ლაჳ დიგნო ქაჲ რაჲტოჲ. ილი პოსედას რაციონ ქაჲ კონსციენწონ, ქაჲ დევუს კონდუთი უნუ ალ ალია ენ სფირიტო დე ჶრათეწო.

ართიკოლო 2 Edit

ჩიჳჲ რაჲტოჲ ქაჲ ლიბერეწოჲ დიჶინითაჲ ენ თიუ ჩი დექლარაციო ვალიდას სამე პორ ჩიჳჲ ჰომოჲ, სენ ქია აჲნ დიჶერენციღო, ჭუ ლაჳ რასო, ჰაჳტკოლორო, სექსო, ლიჺგვო, რელიგიო, პოლითიჴა აჳ ალია ოფინიო, ნაცია აჳ სოცია დევენო, პოსედაჟოჲ, ნასქიჯო აჳ ალია სთატო.

ფლიე, ნენია დიჶერენციღო ესტუ ჶარათა სურბაზე დე ლა პოლითიჴა, ჲურისდიქცია აჳ ინთერნაცია პოზიციო დე ლა ლანდო აჳ თერიტორიო, ალ ქიუ აფართენას ლა კონცერნა ფერსონო, სეჺკონსიდერე ჭუ ჯი ესთას სენდეფენდა, სუბ კურატორეწო, ნე-სინრეგანთა აჳ სუბ ქია აჲნ ალია ლიმიღო დე ლა სუვერენეწო.

ართიკოლო 3 Edit

ჩიუ ჰავას ლა რაჲტოჲნ ჲე ვივო, ლიბერეწო ქაჲ ფერსონა სეკურეწო.

ართიკოლო 4 Edit

ნენიუ ესტუ თენათა ენ სქლავეწო აჳ სერვუთეწო; სქლავეწო ქაჲ სქლავკომერწო ესტუ მალფერმესითაჲ ენ ჩიჳჲ სიაჲ ჶორმოჲ.

ართიკოლო 5 Edit

ნენიუ სუჶერუ ტორტურონ აჳ ქრუელან, ნეჰომან აჳ სენდიგნიგან თრაქთადონ აჳ პუნონ.